Selasa, 30 April 2019

MENUJU KE ARAH PENINGKATAN SAHSIAH - SMK PRAI 2019

MENUJU KE ARAH PENINGKATAN SAHSIAH
- SMK PRAI 2019 -


PETIKAN AKHBAR MENERANGKAN TENTANG SMK PRAI MENUJU KE ARAH PENINGKATAN SAHSIAH. DI ANTARA ISI KANDUNGAN PETIKAN AKHBAR TERSEBUT IALAH TENTANG USAHA SMK PRAI IAITU TARGET KEHADIRAN 90%, HOME VISIT, PERJUMPAAN WARIS, KONSEP PENYAYANG, DENDA SALIN KARANGAN DAN KERJA AMAL. TAHNIAH SMK PRAI...