Isnin, 30 Julai 2018

KEMBARA ILMU & LAWATAN PENANDA ARAS KE SMK KOTA DI KELANTAN - SMK PRAI 2018 - BAHAGIAN 3

KEMBARA ILMU & LAWATAN PENANDA ARAS 
KE SMK KOTA DI KELANTAN - SMK PRAI 2018 
- BAHAGIAN 3 -


28 & 29 JULAI 2018