Rabu, 17 Januari 2018

HASIL KERJA PARA PELAJAR PENDIDIKAN SENI VISUAL OLEH PN. RAFIDAH

HASIL KERJA PARA PELAJAR
PENDIDIKAN SENI VISUAL
OLEH PN. RAFIDAH


Lakaran Mohd Syafin 5MM 2016


Catan Galaxy oleh pelajar seni
Aktiviti Sempena Bulan Kemerdekaan 2017
Catan oleh pelukis terkenal En Koay Shao Peng semasa 
teknik menjawab soalan kertas 2 tahun 2014